Wypełnij formularz, aby otrzymać zwrot pieniędzy.
Liczba pozostałych zwrotów:
0
Przepraszamy, pula zwrotów w ramach Promocji „Benecol – satysfakcja gwarantowana” została na ten moment wyczerpana. Po weryfikacji zgłoszeń, nieprawidłowe zgłoszenia ponownie zasilą pulę.
{{ error[0] }}
*Pole obowiązkowe
1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych jest Raisio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 303, kod pocztowy: 02-785, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000331081, REGON: 141903260, NIP: 5252456920, o kapitale zakładowym w wysokości 16 550 000,00 zł.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu (22) 398 39 95, adresem e-mail: marketing@raisio.com oraz listownie na adres biura Administratora wskazany powyżej.
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w Promocji – podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda na przetwarzanie danych art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Ponadto podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
4. Państwa dane będą przetwarzane również w celu marketingowym, o ile wyrażą Państwo na to wyraźną, odrębną zgodę – w takim przypadku podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 pkt a) RODO.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora do dnia 31 grudnia 2026 r. tj. do dnia przedawnienia zobowiązań podatkowych i upływu okresu archiwizacji danych związanych z Promocją. W przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do tychże celów.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Uczestnicy posiadają także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora danych osobowych Uczestników. Uczestnicy mogą zgłosić sprzeciw w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: recepcja@i360.com.pl, za pośrednictwem infolinii, dzwoniąc pod numer 22 331 09 97 lub pisząc listownie na adres i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok.
7. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze).
8. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Uczestnika danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Promocji. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wyklucza Państwa udziału w Promocji pod nazwą „Benecol – satysfakcja gwarantowana”.
10. Administrator powierzył przetwarzanie danych i360 Sp. z o.o. w celu realizacji niniejszej Promocji. Ponadto dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Administrator lub ww podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskim, bankom oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.).
11. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
*Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Promocji pod nazwą „Benecol – satysfakcja gwarantowana” i akceptuję jego postanowienia.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w Promocji pod nazwą „Benecol – satysfakcja gwarantowana”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, promocji i reklamy przez Raisio Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na dostarczanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) przez Raisio Sp. z o.o.
*Pole obowiązkowe.
Wyślij
;
Najczęściej zadawane pytania:
1. Jaki jest czas trwania promocji?
Promocja obowiązuje od 1 listopada 2018 r. do 7 stycznia 2019 r. Sprzedaż produktów objętych Promocją trwa od 1 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
2. Do kiedy można dokonać zwrotu produktów w ramach promocji?
Zwrot kosztów Produktu w ramach Promocji jest możliwy pod warunkiem spełnienia dwóch warunków:
   a) zachowaj dowód zakupu;
   b) wypełnij zgłoszenie na niniejszej stronie www.benecol.pl/satysfakcjagwarantowana w trakcie trwania promocji tj. od 1 listopada 2018 r. do 7 stycznia 2019 r.
3. Które produkty są objęte promocją?
Promocją objęte są następujące produkty:
Benecol® CLASSIC (opak. 400g)
Benecol® CLASSIC (opak. 225 g)
Benecol® Z OLIWĄ Z OLIWEK (opak. 400g)
Benecol® Z OLIWĄ Z OLIWEK (opak. 225 g)
Benecol® LIGHT (opak. 400g)
Benecol® O SMAKU MASŁA (opak. 225 g)
Benecol® O SMAKU MASŁA (opak. 400g)
4. Ile produktów można zwrócić w ramach promocji?
W ramach Promocji, w przypadku braku satysfakcji z użytkowania kupionych Produktów, możesz zwrócić maksymalnie 1 sztukę Produktu, kupionego w okresie trwania Promocji. Ograniczenie dotyczy również liczby zgłoszeń przesłanych z jednego gospodarstwa domowego tj. zawierających ten sam adres zameldowania, zamieszkania lub korespondencyjny podany na formularzu zwrotu. Organizator zwróci cenę zakupu maksymalnie 1000 osobom, które dokonają zgłoszenia.
5. W ciągu ilu dni otrzymam środki na konto za zwrócone produkty?
Organizator zwraca cenę brutto (tzn. uwzględniającą podatek VAT) zakupu Produktu znajdującą się na dowodzie zakupu w terminie 14 dni kalendarzowych w postaci przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany w formularzu zgłoszenia. Wartości maksymalnych kwot zwracanych za dany produkt stanowią załącznik nr. 1 do Regulaminu.
Kontakt
Jeśli masz pytanie, wypełnij
formularz kontaktowy.
Możesz napisać do nas na adres e-mail: satysfakcja@i360.com.pl
lub listownie:
i360 Sp. z o.o. 
ul. Orzeszkowej 17 lok. U5, 
15-084 Białystok, z dopiskiem 
„Benecol - satysfakcja gwarantowana”.
Numer telefonu infolinii: 22 101 58 83.
Infolinia czynna w dni powszednie
w godzinach 9:00-17:00.
*Pole obowiązkowe
Wyślij
Organizatorem promocji jest i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339847, o kapitale zakładowym w wysokości 489.375,00 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON 142057582 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 7010206178, www.i360.com.pl.
Wypełnij poniższe pola, aby sprawdzić swoje zgłoszenia:
Wypełnij wszystkie pola
Sprawdź

Sprawdź Wyślij kod

Twoje zgłoszenia w promocji „Benecol – satysfakcja gwarantowana”

Data zgłoszeniaImię i nazwiskoE-mailNumer telefonuNumer dowodu zakupu
{{application.created_at}} {{application.name}} {{application.surname}} {{application.email}} {{application.phone_number}} {{application.receipt_number}} Edytuj
Treść zgody Data wyrażenia zgody Data wycofania zgody
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w Promocji pod nazwą „Benecol – satysfakcja gwarantowana”.
{{ activeApplication.created_at }} {{ activeApplication.data_processing_accepted_canceled_at }}
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, promocji i reklamy przez Raisio Sp. z o.o.
{{ activeApplication.marketing_processing_accepted_at }}
{{ activeApplication.marketing_processing_accepted_canceled_at }}
Wyrażam zgodę na dostarczanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) przez Raisio Sp. z o.o.
{{ activeApplication.communication_accepted_at }}
{{ activeApplication.communication_accepted_canceled_at }}
Wróć Zapisz zmiany